Święci o tym imieniu

Świętych noszących imię Andrzej jest całe mnóstwo i nie sposób byłoby tutaj ich wszystkich opisać. Najpopularniejszymi są jednak Św. Andrzej Apostoł oraz patron Polski Św. Andrzej Bobola.

Święty Andrzej Apostoł był pierwszym uczniem powołanym przez Jezusa. Pochodził z Betsaidy nad jeziorem Galilejskim i wraz se swoim bratem Piotrem  zajmował się rybactwem. Był uczniem Jana Chrzciciela i to właśnie pod jego wpływem zdecydował się dołączyć do Jezusa, gdy ten brał chrzest w Jordanie. Zdołał także przekonać swojego brata, by poszedł za nim. Jednak dopiero po cudownym połowie ryb w Jeziorze Gelilejskim Andrzej i Piotr zdecydowali się zostać z Jezusem na stałe. Andrzej należał do najbardziej zaufanych i najbliższych Chrystusowi uczniów. Pojawia się w Biblii bardzo często. niewiele natomiast wiemy o jego życiu po Zesłaniu Ducha Świętego. Według późniejszych doniesień, w ciągu swego dalszego życia odbywał długie podróże misyjne. Ostatnia z nich zaprowadziła go do Grecji, gdzie zginął na krzyżu w kształcie litery X. Od tej pory znak ten jest nazywany Krzyżem św. Andrzeja. Za datę jego śmierci przyjęto datę 30 listopada 65 lub 7o roku. To właśnie święto tego apostoła, dobrze znane jako andrzejki, upływa pod znakiem wróżb i przepowiedni. Św. Andrzej uznawany jest za patrona m.in. narodów słowiańskich, podróżników, rybaków, rycerzy, małżeństw.

Święty Andrzej Bobola przyszedł na świat 30 listopada 1591 r. w Strachocinie koło Sanoka. Pochodził ze szlacheckiej rodziny, bardzo przywiązanej do tradycji katolickich. Pobierał nauki humanistyczne w jednej ze szkół jezuickich, prawdopodobnie w Wilnie. 31 lipca 1611 r. wstąpił do zakonu jezuitów w Wilnie, równocześnie studiował filozofię a potem teologię na Uniwersytecie Wileńskim. Nawracał prawosłanych na Polesiu i Pińszczyźnie. Jego aktywna działalność misjonarska doprowadziła w końcu do nienawiści ze strony ortodoksów. Zginął śmiercią męczeńską. Jezuici pochowali go w podziemiach kościoła klasztornego w Pińsku. Z czasem zapomniano o miejscu jego pochówku, aż pewnego dnia objawił się on rektorowi kolegium Pińskiego i wskazał, gdzie spoczywa jego ciało. Podjęto starania o beatyfikację, która odbyła się 30 października 1853 roku. Św Andrzej Bobola jest czczony jako patron Polski, metropolii warszawskiej, archidiecezji białostockiej i warmińskiej, diecezji drohiczyńskiej, łomżyńskiej, pińskiej i płockiej a także jako patron kolejarzy.